CBS: nieuwe tool biedt inzicht in groene transitie

jan 18, 2024 | Nieuws

Uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat in de periode 2019-2022 het percentage energie afkomstig uit hernieuwbare bronnen in Nederland, zoals wind, zon en biomassa, met 6 (van 9 naar 15) procent steeg.

Het CBS meldt ook dat de uitstoot sinds 2019 met 15 procent is afgenomen. Niet alleen in de elektriciteitssector (26 procent), maar ook de industrie, landbouw en mobiliteit zijn minder gaan uitstoten. 

 Ook op Europees niveau zijn afspraken gemaakt om de milieu-impact te verminderen. Zo is in de Green Deal afgesproken dat Nederland in 2030 27 procent hernieuwbare energie moet gebruiken. Gezien bovengenoemde cijfers kan die doelstelling gehaald worden, maar op Europees niveau wil men de ambities naar boven bijstellen. 

 Of Nederland ook die strengere Europese doelstellingen  gaat halen, is vanaf nu te volgen in een nieuwe tool van het CBS, het Green Deal Dashboard. Hierin zijn CBS- en KNMI cijfers over klimaat, energie en uitstoot bij elkaar gebracht, op onderwerp gesorteerd en doorzoekbaar. Per sector is te zien hoe de groene transitie verloopt, en in hoeverre doelstellingen gehaald worden. Ook de impact van klimaatverandering op Nederland is hier te zien, zowel op het gebied van het weer en klimaat als m.b.t. de stijging van de zeespiegel. 

Lees meer artikelen in deze categorie